Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2619333
od 04 lipca 2008

Wyniki wyszukiwania
Szukane: zsp w jankowicach
Poprzednie 1 2   
 
zał4_opis_przedmiotu_zamówienia [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI
Załącznik 4b [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI
SIWZ [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na: 1. Zadanie 1 - Roboty malarskie w ZSP w Jankowicach. 2 Zadanie 2 - Roboty malarskie w ZSP w Łące . 3. Roboty malarskie i posadzkarskie w PP nr 7 w Pszczynie
zał4_opis_przedmiotu_zamówienia [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI" (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)
Załącznik 4b [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI" (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)
SIWZ [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Ogłośzenie o przetargu nieogramniczonym na :Zadanie 1 - Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach przy ul.Pokoju 2 Zadanie 2 - Roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich 71 Zadanie 3 - Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach przy ul. A. Krzywoń 5 Zadanie 4 - Roboty malarskie w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 Zadanie 5 - Zabudowa obiektów małej architektury - oświetlenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach
zał4_opis_przedmiotu_zamówienia [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na: „UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI”
zał4b_elektronika [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na: „UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI”
Poprzednie 1 2