Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2792247
od 04 lipca 2008

Wyniki wyszukiwania
Szukane: zsp w jankowicach
Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...  Następne
 
zał4_opis_przedmiotu_zamówienia [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na: „UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI”
ZARZĄDZENIE Nr A/4/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w SP10 w Piasku
... § 1. Zgodnie z art. 20zb ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), statutu ZSP w Piasku powołuję Komisję Rekrutacyjną na rok szkolny 2015/2016 w następującym składzie: Przewodnicząca: Mariola Mańka – wicedyrektor ZSP...
Załącznik nr 5 - przedmiar robót [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Modernizacja placu zabaw w Wiśle Wielkiej - elementy małej architektury .
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Zd. 1 Rob. malarskie w ZSP w Wiśle W. Zd.2 Rob. rem-bud. w ZSP w Piasku . Zd.3 Rob. malarskie w SP nr 4. Zd 4. Rob. malarskie w SP nr 12. Zd.5 Rob. malarskie w SP2 i ZSP w Czarkowie. Zd. 6 Rob. malarskie w PG 4
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Zd. 1 Rob. malarskie w ZSP w Wiśle W. Zd.2 Rob. rem-bud. w ZSP w Piasku . Zd.3 Rob. malarskie w SP nr 4. Zd 4. Rob. malarskie w SP nr 12. Zd.5 Rob. malarskie w SP2 i ZSP w Czarkowie. Zd. 6 Rob. malarskie w PG...
SIWZ [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Przetarg nieograniczony na: Zd.1-Roboty ogólnobud. w ZSP w Czarkowie,Zd.2-Wymiana drzwi alumin. w ZSP w Czarkowie. Zd.3-Wymiana posadzki w PP 8 w Pszczynie. Zd.4 ,5,6 i 7 -Roboty malarskie w ZSP w Piasku., w ZSP w Studzien.,ZSP w Wiśle Wielkiej i SP nr 1
zał4_opis_przedmiotu_zamówienia [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI" (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1- Roboty malarskie w ZSP w Wiśle Wielkiej . Zadanie nr 2- Roboty malarskie w ZSP w Łące
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1- Roboty malarskie w ZSP w Wiśle Wielkiej . Zadanie nr 2- Roboty malarskie w ZSP w...
Zamówienie publiczne o wartości ponizej 14 000 ero. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSP w Studzienicach, Zadanie 2 Roboty malarskie w ZSP w Studzienicach
Zamówienie publiczne o wartości ponizej 14 000 ero. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSP w Studzienicach, Zadanie 2 Roboty malarskie w ZSP w...
Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na: 1. Zadanie 1 - Roboty malarskie w ZSP w Jankowicach. 2 Zadanie 2 - Roboty malarskie w ZSP w Łące . 3. Roboty malarskie i posadzkarskie w PP nr 7 w Pszczynie
Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na: 1. Zadanie 1 - Roboty malarskie w ZSP w Jankowicach. 2 Zadanie 2 - Roboty malarskie w ZSP w Łące . 3. Roboty malarskie i posadzkarskie w PP nr 7 w...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Roboty remontowe i malarskie w : Zad. 1-Szkoła Podst. nr 2 , Zad.2- Zespół Szkolno Przedszkolny w Piasku, Zadanie 3-Szkoła Podst. nr 11, Zadanie 4-ZSP w Wiśle Wielkiej, Zad.5- ZSP w Studzieniocach
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Roboty remontowe i malarskie w : Zad. 1-Szkoła Podst. nr 2 , Zad.2- Zespół Szkolno Przedszkolny w Piasku, Zadanie 3-Szkoła Podst. nr 11, Zadanie 4-ZSP w Wiśle Wielkiej, Zad.5- ZSP w...
Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...  Następne