Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2616378
od 04 lipca 2008

Wyniki wyszukiwania
Szukane: zsp w jankowicach
  1 2  Następne
 
Kontrola z dnia z 11 kwietnia 2006 r.
...– Sławomira Kowalskiego oraz Skarbnika – Adama Matusiewicza). Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków z dopłat zadania inwestycyjnego: zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ZSP w Czarkowie. Kwota dofinansowania: 157.400,00 zł. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych: 700.000,00 zł. Stopień zaawansowania: wykonane prace od 1999 do 2003 na łączną kwotę – 400.900,51 zł.
Informacje ogólne
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach ul. Baziowa 17 43-215 Jankowice Sekretariat czynny od godz. 7.00 do 15.00 Dyrektor Agnieszka Kowalik - Stania tel. (32) 211-54-62 ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zadanie 1 - Malowanie wybranych pomieszczeń w SP nr 12 w Sydzince i PP n 7. Zadanie 2 Malowanie wentylacji w SP 15 w Jankowicach .Zadanie 3 -Malowanie sali gimnastycznej w ZSP w Studzienicach
...nieograniczonym na: Zadanie 1 - Malowanie wybranych pomieszczeń w SP nr 12 w Sydzince i PP n 7. Zadanie 2 Malowanie wentylacji w SP 15 w Jankowicach .Zadanie 3 -Malowanie sali gimnastycznej w ZSP w...
Zarządzenie Nr 20/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie powołania i zakresu obowiązków szkolnej komisji konkursowej
...SP 15 § 2. Powołuje Komisję Konkursową Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki z: przew. mgr Halina Kokot SP 16 czł. mgr Anna Myk – SP 15 § 3. Deleguję do komisji konkursowej w SP nr 15 w ZSP w Jankowicach następujących nauczycieli: mgr Zofię Świergolik mgr Katarzynę Pławecką § 4. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu. § 5. Przewodniczący Komisji...
Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad.1- Roboty malarskie w ZSPw Jankowicach. Zad. 2 - Roboty malarskie w ZSPw Łące. Zad.3 -Roboty malarskie i posadzkarskie w PP nr 7 w Pszczynie.
Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad.1- Roboty malarskie w ZSPw Jankowicach. Zad. 2 - Roboty malarskie w ZSPw Łące. Zad.3 -Roboty malarskie i posadzkarskie w PP nr 7 w Pszczynie. Pszczyński Zarząd Edukacji 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 ...
SIWZ-zalaczniki [Dokument MsWord]
załącznik do artykułu: Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół Gminy Pszczyna
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty [Dokument MsWord]
załącznik do artykułu: Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Przegląd instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach mokrych
SIWZ [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół Gminy Pszczyna
SIWZ-zalaczniki [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół Gminy Pszczyna
SIWZ [Dokument PDF]
załącznik do artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zadanie 1 - Malowanie wybranych pomieszczeń w SP nr 12 w Sydzince i PP n 7. Zadanie 2 Malowanie wentylacji w SP 15 w Jankowicach .Zadanie 3 -Malowanie sali gimnastycznej w ZSP w Studzienicach
  1 2  Następne