Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 1/2018

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

Na podstawie  art. 31-33, art. 130, art. 131, art. 149 – 158  ustawy Prawo oświatowe; Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek; Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie nr XLII/467/17 (Dz. Urzędowy woj. Śląskiego z 29.11.2017 r. poz 6384); Zarządzenia nr SG.0050.1233.2018 Burmistrza Pszczyny z dnia 24.01.2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do Przedszkola nr 7 w Pszczynie, na rok szkolny 2018/2019, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 

1.      Joanna Dzida: nauczyciel przedszkola

2.      Anna Kuglarz: nauczyciel przedszkola

3.      Danuta Machalica: nauczyciel przedszkola

 

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Panią Joannę Dzida.

 

§ 3.

Zadania Komisji określa art. 157 ust. 2,  art.158 ustawy Prawo Oświatowe oraz § 10 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania  rekrutacyjnego  na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PP 7 w Pszczynie

Blanka Bogucka

 

 

 

Redaktor: Marian Grygier Źródło: Blanka Bogucka
Utworzony: 2018-03-08 14:06:00 Ostatnia zmiana: 2018-03-08 14:06:40