Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Zamówienia publiczne » Rok 2017 » Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ z dnia 08.12.2017 r. na usługę: "Ubezpieczenie jednostek budżetowych Gminy Pszczyna: Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pszczyński Zarząd Edukacji

43-230 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4

 

 

 

Nr sprawy: KZ/1/DAA/2017

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU  

ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

z dnia 08.12.2017 r.

 

 

na usługę: „Ubezpieczenie jednostek budżetowych Gminy Pszczyna: Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Pszczynie, Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie”
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

 

 

Dla zadania 1 wybrana została oferta:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena (w PLN)

Łączna punktacja

3

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 172

30 107,91

100,00 pkt

 

Pozostałe oferty dla zadania 1:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena (w PLN)

Łączna punktacja

1

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance     Group Oddział w Katowicach

40-286 Katowice, ul. Floriana 15

34 660,00

86,87 pkt

2

 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
 z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132

 Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188B

36 031,00

83,56 pkt

 

 

Dla zadania 2 wybrana została oferta:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena (w PLN)

Łączna punktacja

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188B

12 430,00

100,00 pkt

 

Pozostałe oferty dla zadania 2: brak

 

 

Dla zadania 3 wybrana została oferta:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena (w PLN)

Łączna
punktacja

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188B

22.753,00

100,00 pkt

 

Pozostałe oferty dla zadania 3: brak

 

 

 

 

                                                                                                                              Dyrektor

Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

 

                                                                                                                                Marian Grygier

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 14.12.2017 r.

Redaktor: Marian Grygier Źródło: Marian Grygier
Utworzony: 2017-12-14 07:26:52 Ostatnia zmiana: 2017-12-14 07:27:47