Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Pszczyński Zarząd Edukacji » Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Przedmiotem działania Pszczyńskiego Zarządu Edukacji jest wykonywanie w imieniu Gminy jej zadań, polegających na prowadzeniu i utrzymywaniu szkól podstawowych i przedszkoli Gminy Pszczyna, a także realizowanie innych zadań w zakresie systemu oświaty powierzonych Gminie.

 

Podstawą prawną prowadzonej działalności są obowiązujące przepisy prawa, statut PZE i uchwały organów Gminy.

- Do zakresu działania Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji należy:

 

1. Kierowanie j nadzór nad całokształtem działalności PZE.

2. Powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego PZE, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Miasta.

3. Ustalanie zakresów działania głównego księgowego, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz pozostałych pracowników.

4. Podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowe i terminowe wykonanie zadań statutowych.

5. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej PZE.

6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

7. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.

8. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

9. Egzekwowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

10.Zabezpieczenie mienia PZE.

 

- Główny księgowy Pszczyńskiego Zarządu Edukacji odpowiedzialny jest: za całokształt działalności finansowo - księgowej i ekonomicznej Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z postanowieniami przepisów o prawach i obowiązkach głównych księgowych jednostek budżetowych.

 

Załączone dokumenty
  kompetencje (188.7kB)        
Redaktor: Wojciech Kiełkowski Źródło: Wojciech Kiełkowski
Utworzony: 2009-01-07 12:04:10 Ostatnia zmiana: 2009-12-07 08:47:46