Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Pszczyński Zarząd Edukacji » Majątek i struktura własnościowa

Majątek i struktura własnościowa

 

Majątek i struktura własnościowa

Pszczyński Zarząd Edukacji jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie jednostki budżetowej. Na podstawie zarządzenia nr PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z dnia 25 sierpnia 2004 r. udzielono pełnomocnictwa Dyrektorowi Pszczyńskiego Zarządu Edukacji do dokonywania czynności zarządu mieniem obejmującego działalność statutową. 

Budynek przy ulicy Zdrojowej 4 - Umowa najmu nr DKK 0717/9/2010 z dnia 30.11.2010 r. z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4.

 

 

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku:

 

Środki trwałe

  Konto  (011) - 118 800,22 zł

  Konto  (013) - 157 952,41 zł

 

 

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku:

 

Środki trwałe

  Konto  (011) - 114 360,48 zł

  Konto  (013) - 167 767,86 zł

 

 

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

 

 

Środki trwałe

  Konto  (011) - 114 360, 48 zł

  Konto  (013) - 191 766,70 zł

 

 

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku:

 

 

Środki trwałe

  Konto  (011) - 58 615, 90 zł

  Konto  (013) - 183 979,86 zł

 

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku:

 

 

Środki trwałe

  Konto  (011) - 58 615, 90 zł

  Konto  (013) - 194 114,16 zł

 

 

 Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

 

 

Środki trwałe

  Konto  (011) - 58 615, 90 zł

  Konto  (013) - 208 334,85 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  zarzadzenie 477 (99.2kB)        
Redaktor: Wojciech Kiełkowski Źródło: Marian Grygier
Utworzony: 2011-01-20 10:13:19 Ostatnia zmiana: 2016-02-03 10:11:13