Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Mapa biuletynu


Pszczyński Zarząd Edukacji
    Struktura organizacyjna (16)
    Statut (6)
    Majątek i struktura własnościowa (1)
    Rejestry, ewidencje, archiwa (1)
    Rejestr procedur kontroli zarządczej (6)
    Przyjmowanie i załatwianie spraw (1)
    Oferty pracy (0)
        Oferty w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (0)
            Ogłoszenia o naborze (7)
            Wyniki naboru (7)
        Oferty szkół i przedszkoli - nauczyciele (0)
    Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
    Dyrekcja (1)
        Zarządzenia Dyrektora (0)
            1999 (5)
            2000 (5)
            2001 (6)
            2002 (5)
            2003 (3)
            2004 (12)
            2005 (6)
            2006 (4)
            2007 (8)
            2008 (10)
            2009 (14)
            2010 (12)
            2011 (9)
            2012 (9)
            2013 (10)
            2014 (10)
            2015 (16)
            2016 (10)
            2017 (13)
            2018 (27)
        Upoważnienia i pełnomocnictwa (6)
    Informacje kontaktowe (0)
        Dyrektor (1)
        Główny Księgowy (1)
        Dział Księgowy i Płace (1)
        Kasa Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (1)
        BHP (1)
        Sprawy socjalne (1)
        Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa (1)
        Radca Prawny (1)
    Przedmiot działalności i kompetencje (1)
    Pomoc materialna (1)
        Stypendium szkolne (0)
            2009/2010 (1)
            2010/2011 (1)
        Zasiłek szkolny (0)
            2009 (1)
            2010 (1)
        Wyprawka szkolna (0)
            2009 (1)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
    PFRON "Uczeń na wsi" (2)
    Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa (2)
    Konsultacje społeczne (0)
        Rok 2011 (40)
        Rok 2012 (18)
        Rok 2013 (2)
        Rok 2014 (1)
        Rok 2015 (5)
        Rok 2016 (2)
    Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne (0)
        Uchwały - tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji - uchylona. (1)
        Uchwała - tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji - uchylona. (1)
        Uchwała - tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - aktualna do 31.12.2016 r. (1)
        Uchwała - tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - aktualna od 01.01.2017 r. (2)
    Fundusz świadczeń socjalnych (4)
    Kolonie letnie (0)
    Zielone szkoły (3)
    Rekrutacja do szkół i przedszkoli (1)
    Inspektor Ochrony Danych (2)

Zamówienia publiczne
    ROK 2007 (1)
        Ogłoszenia (28)
        Rozstrzygnięcia (21)
    ROK 2008 (0)
        Ogłoszenia (64)
        Rozstrzygnięcia (52)
    ROK 2009 (0)
        Ogłoszenia (57)
        Rozstrzygnięcia (58)
    ROK 2010 (0)
        Ogłoszenia (25)
        Rozstrzygnięcia (22)
    ROK 2011 (1)
        Ogłoszenia (48)
        Rozstrzygnięcia (44)
    ROK 2012 (0)
        Ogłoszenia (49)
        Rozstrzygnięcia (49)
    ROK 2013 (0)
        Ogłoszenia (42)
        Rozstrzygnięcia (43)
    Rok 2014 (0)
        Ogłoszenia (36)
        Rozstrzygnięcia (38)
    Rok 2015 (0)
        Ogłoszenia (35)
        Rozstrzygnięcia (33)
    ROK 2016 (0)
        Ogłoszenia (31)
        Rozstrzygnięcia (29)
        Profil nabywcy (23)
    Protesty (0)
    Rok 2017 (0)
        Ogłoszenia (1)
        Rozstrzygnięcia (1)
        Profil nabywcy (0)

Konkursy
    Ogłoszenia konkursów (6)
    Wyniki konkursów (1)

Zapytania ofertowe
    2015 (0)
        Rozstrzygnięcia (1)
        Zapytania (1)
    2016 (0)
        Rozstrzygnięcia (1)
        Zapytania (1)
    2018 (0)
        Zapytania (1)
        Rozstrzygnięcia (1)

Projekty
    Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi" (3)
    Projekt "Pszczyńska e-oświata" (1)
    Projekt "Efektywny nauczyciel" (1)
    Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe". (1)

Gimnazja, szkoły, przedszkola
    Szkoły Podstawowe (0)
        Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie (16)
            Zarządzenia Dyrektora (0)
                Zarządzenia 2016 (2)
                Zarządzenia 2015 (12)
                Zarządzenia 2014 (15)
                Zarządzenia 2013 (4)
                Zarządzenia 2012 (7)
                Zarządzenia 2017 (3)
                Zarządzenia 2018 (5)
        Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie (7)
            Zarządzenia Dyrektora (0)
                Zarządzenia 2016 (10)
                Zarządzenia 2015 (15)
                Zarządzenia 2014 (19)
                Zarządzenia 2013 (8)
                Zarządzenia 2012 (8)
                Zarządzenia 2011 (7)
                Zarządzenia 2010 (6)
                Zarządzenia 2009 (8)
                Zarządzenia 2008 (9)
                Zarządzenia 2017 (13)
                Zarzadzenia 2018 (12)
            Przebieg i efekty kontroli (11)
        Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pszczynie (5)
            Zarządzenia Dyrektora (1)
                Zarządzenia 2014 (16)
                    Zarządzenia 2014 (15)
                Zarządzenia 2013 (3)
                Zarządzenia 2012 (8)
                Zarządzenia 2011 (4)
                Zarządzenia 2010 (5)
                Zarządzenia 2017 (8)
                Zarządzenia 2016 (8)
                Zarządzenia 2015 (11)
                Zarządzenia 2018 (5)
        Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach (6)
            Zarządzenia Dyrektora (0)
                Zarządzenia 2016 (12)
                Zarządzenia 2015 (16)
                Zarządzenia 2014 (20)
                Zarządzenia 2013 (6)
                Zarządzenia 2012 (10)
                Zarządzenia 2011 (7)
                Zarządzenia 2010 (6)
                Zarządzenia 2009 (8)
                Zarządzenia 2008 (7)
                Zarządzenia 2017 (9)
                Zarządzenia 2018 (3)
            Kontrole (1)
        Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rudołtowicach (8)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2009 (6)
                Zarządzenia 2010 (7)
                Zarządzenia 2011 (6)
                Zarządzenia 2012 (10)
                Zarządzenia 2013 (5)
                Zarządzenia 2014 (24)
                Zarządzenia 2015 (14)
                Zarządzenia 2016 (9)
                Zarządzenia 2017 (11)
                Zarządzenia 2018 (4)
            Przebieg i efekty kontroli (4)
        Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie (10)
            Kontrole (12)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2008 (9)
                Zarzadzenia 2009 (9)
                Zarządzenia 2010 (6)
                Zarządzenia 2011 (6)
                Zarządzenia 2012 (4)
                Zarządzenia 2013 (5)
                Zarządzenia 2014 (22)
                Zarządzenia 2015 (15)
                Zarządzenia 2016 (10)
                Zarządzenia 2017 (4)
                Zarządzenia 2018 (0)
        Szkoła Podstawowa Nr 12 w Studzionce (5)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2009 (7)
                Zarządzenia 2010 (7)
                Zarządzenia 2011 (6)
                Zarządzenia 2012 (7)
                Zarządzenia 2013 (6)
                Zarzadzenia 2014 (20)
                Zarządzenia 2015 (13)
                Zarządzenia 2016 (9)
                Zarządzenia 2017 (15)
                Zarządzenia 2018 (10)
            Przebieg i efekty kontroli (3)
        Szkoła Podstawowa Nr 13 w Wiśle Małej (2)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2015 (9)
                Zarzadzenia 2014 (16)
                Zarządzenia 2013 (6)
                Zarządzenia 2012 (4)
                Zarządzenia 2011 (2)
                Zarządzenia 2016 (9)
                Zarządzenia 2017 (6)
                Zarządzenia 2018 (5)
            Przebieg i efekty kontroli (0)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
        Szkoła Podstawowa Nr 18 w Pszczynie (9)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2008 (5)
                Zarządzenia 2009 (4)
                Zarządzenia 2010 (5)
                Zarządzenia 2011 (11)
                Zarządzenia 2012 (11)
                Zarządzenia 2013 (14)
                Zarządzenia 2014 (16)
                Zarządzenia 2015 (12)
                Zarządzenia 2016 (8)
                Zarządzenia 2017 (10)
                Zarządzenia 2018 (5)
            Przebieg i efekty kontroli (3)
        Szkoła Podstawowa Nr 19 w Brzeźce (5)
            Zarządzenia Dyrektora (0)
                Zarządzenia 2008 (1)
                Zarządzenia 2009 (1)
                Zarządzenia 2010 (1)
                Zarządzenia 2011 (1)
                Zarządzenia 2014 (17)
                Zarządzenia 2013 (3)
                Zarządzenia 2015 (16)
                Zarządzenia 2016 (10)
                Zarządzenia 2017 (7)
                Zarządzenia 2018 (11)
            Przebieg i efekty kontroli (4)
                Kontrole 2006 (1)
                Kontrole 2005 (1)
                Kontrole 2007 (1)
                Kontrole 2008 (1)
                Kontrole 2009 (1)
                Kontrole 2010 (1)
                Kontrole 2011 (1)
        Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszczynie (1)
            Zarządzenia Dyrektora (0)
                2017 (0)
                2018 (7)
    Zespoły Szkolno - Przedszkolne (0)
        Zespoły Szkół (0)
            Zespół Szkół Nr 1 (12)
                Zarządzenia Dyrektora (0)
                    Zarządzenia 2017 (15)
                    Zarządzenia 2011 (1)
                    Zarządzenia 2016 (18)
                    Zarządzenia 2018 (10)
                Kontrole ZS 1 (8)
                Przetargi (0)
                    2017 (1)
            Zespół Szkół Nr 2 (6)
                Zarządzenia Dyrektora (0)
                    Zarządzenia 2008 (0)
                    Zarządzenia 2009 (5)
                    Zarządzenia 2010 (5)
                    Zarządzenia 2011 (2)
                    Zarządzenia 2013 (2)
                    Zarządzenia 2014 (14)
                    Zarządzenia 2016 (2)
                    arządzenia 2017 (4)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarkowie (11)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2011 (4)
                Zarządzenia 2010 (1)
                Zarządzenia 2009 (1)
                Zarządzenia 2008 (1)
                Zarządzenia 2012 (4)
                Zarządzenia 2013 (1)
                Zarządzenia 2014 (18)
                Zarządzenia 2015 (8)
                Zarządzenia 2016 (8)
                Zarządzenia 2017 (10)
                Zarzadzenia 2018 (9)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łące (8)
            Zarządzenia (0)
                Zarządzenia 2014 (2)
                Zarządzenia 2015 (0)
                Zarządzenia 2016 (0)
                Zarządzenia 2017 (12)
                Zarządzenia 2018 (13)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku (16)
            Zarządzenia dyrektora (5)
                Zarządzenia 2009 (0)
                Zarządzenia 2010 (6)
                Zarządzenia 2011 (7)
                Zarządzenia 2012 (0)
                Zarządzenia 2013 (6)
                Zarządzenia 2014 (27)
                Zarządzenia 2015 (17)
                Zarządzenia 2016 (14)
                Zarzadzenia 2017 (12)
                Zarządzenia 2018 (3)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśle Wielkiej (9)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2013 (4)
                Zarządzenia 2014 (11)
                Zarządzenia 2015 (13)
                Zarządzenia 2016 (6)
                Zarządzenia 2017 (11)
                Zarządzenie 2018 (0)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach (14)
            Zarządzenia dyrektora (1)
                Zarządzenia 2014 (26)
                Zarządzenia 2015 (13)
                Zarządzenia 2016 (8)
                Zarządzenia 2017 (9)
                Zarządzenia 2018 (10)
            Przebieg i efekty kontroli (0)
                Kontrole 2009 (3)
                Kontrole 2010 (1)
                Kontrole 2011 (1)
                Kontrole 2012 (2)
                Kontrole 2013 (2)
                Kontrole 2014 (1)
                Kontrole 2015 (1)
                Kontrole 2016 (1)
                Kontrole 2017 (0)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach (17)
            Przedszkole Publiczne Nr 19 w Jankowicach (6)
                Zarządzenia Dyrektora (0)
                    Zarządzenia 2017 (0)
                    Zarządzenia 2016 (0)
                    Zarządzenia 2015 (0)
                    Zarządzenia 2014 (11)
                    Zarządzenia 2013 (6)
                    Zarządzenia 2012 (5)
                    Zarzadzenia 2011 (3)
                    Zarządzenia 2010 (4)
            Zarządzenia dyrektora (9)
                Zarządzenia 2014 (5)
                Zarządzenia 2015 (14)
                Zarządzenia 2016 (10)
                Zarządzenia 2017 (7)
                Zarządzenia 2018 (1)
            Przetargi 2017 (1)
                Rozstrzygnięcia (1)
            Przetargi 2018 (0)
                Ogłoszenia (1)
                Rozstrzygnięcia (1)
    Przedszkola Publiczne (0)
        Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pszczynie (6)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2014 (2)
                Zarządzenia 2011 (8)
                Zarządzenia 2009 (1)
                Zarządzenia 2008 (8)
                Zarządzenia 2017 (4)
                Zarządzenia 2018 (2)
            Zapytania ofertowe (1)
            Zamówienia publiczne (0)
                Ogłoszenia (1)
                Rozstrzygnięcia (1)
        Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pszczynie (12)
            Zarządzenia dyrektora (1)
                Zarządzenia 2015 (1)
                Zarządzenia 2014 (7)
                Zarządzenia 2013 (4)
                Zarządzenia 2012 (4)
                Zarządzenia 2011 (4)
                Zarządzenia 2010 (4)
                Zarządzenia 2009 (1)
                Zarządzenia 2008 (3)
                Zarządzenia 2016 (2)
                Zarządzenia 2017 (3)
                Zarządzenia 2018 (1)
        Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie (9)
            Zarządzenia dyrektora (2)
                Zarządzenia 2008 (1)
                Zarządzenia 2009 (2)
                Zarządzenia 2010 (2)
                Zarządzenia 2011 (1)
                Zarządzenia 2012 (7)
                Zarządzenia 2013 (2)
                Zarządzenia 2014 (18)
                Zarządzenia 2015 (11)
                Zarządzenia 2016 (14)
                Zarządzenia 2017 (14)
                Zarządzenia 2018 (8)
            Wyniki kontroli (0)
            Zapytania ofertowe (1)
        Przedszkole Publiczne Nr 8 w Pszczynie (5)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2008 (7)
                Zarządzenia 2009 (7)
                Zarządzenia 2010 (5)
                Zarządzenia 2011 (10)
                Zarządzenia 2012 (3)
                Zarządzenia 2014 (6)
                Zarządzenia 2015 (5)
                Zarządzenia 2016 (6)
                Zarządzenia 2017 (10)
                Zarządzenia 2018 (6)
        Przedszkole Publiczne Nr 10 w Ćwiklicach (6)
            Przebieg i wyniki kontroli (2)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2006 (1)
                Zarządzenia 2008 (9)
                Zarządzenia 2007 (1)
                Zarządzenia 2009 (7)
                Zarządzenia 2010 (1)
                Zarządzenia 2011 (1)
                Zarządzenia 2012 (5)
                Zarządzenia 2013 (1)
                Zarządzenia 2014 (14)
                Zarządzenia 2015 (7)
                Zarządzenia 2016 (6)
                Zarządzenia 2017 (6)
                Zarządzenia 2018 (8)
        Przedszkole Publiczne Nr 14 w Studzionce (4)
            Zarządzenia Dyrektora (0)
                Zarządzenia 2014 (11)
                Zarządzenia 2015 (1)
                Zarządzenia 2016 (10)
                Zarządzednia 2017 (7)
                Zarządzenia 2018 (11)
        Przedszkole Publiczne Nr 21 w Pszczynie (6)
            Zarządzenia dyrektora (0)
                Zarządzenia 2016 (11)
                Zarządzenia 2015 (10)
                Zarządzenia 2014 (17)
                Zarządzenia 2013 (5)
                Zarządzenia 2012 (5)
                Zarządzenia 2011 (7)
                Zarządzenia 2010 (8)
                Zarządzenia 2009 (6)
                Zarządzenia 2008 (10)
                Zarządzenia 2017 (8)
                Zarządzenia 2018 (2)
    Przedszkola w okresie wakacyjnym (9)

Przebieg i efekty kontroli
    Kontrole wewnętrzne (3)
    Kontrole zewnętrzne (4)

Informacje
    Tablica ogłoszeń (0)
    Instrukcja obsługi BIP (1)
    Informacje niepublikowane w BIP (1)
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)
    Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego (1)
    Redakcja (1)