Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2663203
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Publiczne Gimnazja » Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie

Kategorie
  Zarządzenia dyrektora (10)
  Tablica ogłoszeń (0)
Artykuły
  PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
  Innowacje
  SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
  Regulamin i zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie
  Kalendarium na rok szkolny 2015/2016
  Projekty edukacyjne
  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W PSZCZYNIE
  Statut
  REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt "Energy for Life"
  Regulamin stołówki szkolnej
  Projekty edukacyjne
  Kontrole - raport z ewaluacji zewnętrznej
  Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
  Majątek i struktura własniościowa
  Projekty edukacyjne
  Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum
  Projekty edukacyjne 2011/12
  Karta obserwacji zachowania ucznia
  Informacje dla rodziców i uczniów odnośnie wolnych dni w roku szkolnym 2011-2012
  Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów
  REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
  Wewnątrzszkolny System Oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie
  REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA
  Przyjmowanie i załatwianie spraw
  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
  Rejestry i ewidencje
  Przebieg i efekty kontroli
  Informacje ogólne