Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858711
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Przedmiot działalności i kompetencje Wersja do druku

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Przedmiotem działania Pszczyńskiego Zarządu Edukacji jest wykonywanie w imieniu Gminy jej zadań, polegających na prowadzeniu i utrzymywaniu szkól podstawowych i przedszkoli Gminy Pszczyna, a także realizowanie innych zadań w zakresie systemu oświaty powierzonych Gminie.

 

Podstawą prawną prowadzonej działalności są obowiązujące przepisy prawa, statut PZE i uchwały organów Gminy.

- Do zakresu działania Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji należy:

 

1. Kierowanie j nadzór nad całokształtem działalności PZE.

2. Powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego PZE, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Miasta.

3. Ustalanie zakresów działania głównego księgowego, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz pozostałych pracowników.

4. Podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowe i terminowe wykonanie zadań statutowych.

5. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej PZE.

6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

7. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.

8. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

9. Egzekwowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

10.Zabezpieczenie mienia PZE.

 

- Główny księgowy Pszczyńskiego Zarządu Edukacji odpowiedzialny jest: za całokształt działalności finansowo - księgowej i ekonomicznej Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z postanowieniami przepisów o prawach i obowiązkach głównych księgowych jednostek budżetowych.

 

Załączone dokumenty
  kompetencje (188.7kB) pobierz    

Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2009-01-29 12:04:00, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:04:10, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-07 12:06:02, Ostatnia zmiana: 2009-12-07 08:47:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4490