Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854797
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 11/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Pszczynie Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
  Zarządzenie Nr 10/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 9/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 27 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych : środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ( wyposażenia) i zbiorów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie ;
  ZARZĄDZENIE Nr 8/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w SP4 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 7/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE Nr 6/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w SP4 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 5/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE Nr 4/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w SP4 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE Nr 3/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  Zarządzenie nr 2 /A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 6 lutego 2015 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2015/2016 w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  Zarządzenie nr 1/A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 12 stycznia 2015 r. W sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie