Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862399
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśle Wielkiej » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2017

Artykuły
  Zarządzenie Nr 11 /2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 31.10.2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej
  Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 20.10.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.P
  ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 21.09.2017r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2017-2018
  Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 15.09.2017 r. w sprawie zasad korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły
  ZARZĄDZENIE NR 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 14.09.2017 r. w sprawie powołania zespołów nauczycielskich na rok szkolny 2017-2018
  Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej
  Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej
  Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 29.03.2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do klasy I, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej.
  Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 30.03.2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do I klasy Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej na rok szkolny 2017-2018
  Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 30.03.2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do Przedszkola Publicznego nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej na rok szkolny 2017-2018
  Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 29.03.2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej.