Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858755
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 19 w Brzeźce » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2018

Artykuły
  Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie).
  Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do klasy I
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej wychowankowi oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach