Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858691
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2018 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach

Zarządzenie Nr 1/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach

z dnia 2 stycznia 2018r.

 

 

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach

 

 

       Na podstawie art. 130 § 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z  2016r., poz. 1666) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r.
o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.902)

 

zarządza się, co następuje:

§ 1.

       1.  Pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach obniża się stosownie

do wyżej wymienionych przepisów wymiar czasu pracy w miesiącu styczniu 2018r.

za święto przypadające w sobotę – 6 stycznia 2018r.).

2.   Celem zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jankowicach pracownikom, obniża się stosownie do wyżej wymienionych przepisów wymiar czasu pracy o dzień wyznaczony w załączonym do zarządzenia wykazie  (za święto przypadające
w sobotę – 6 stycznia 2018r.).

 

§ 2.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

            Dyrektor ZSP w Jankowicach

            Agnieszka Kowalik-Stania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Kowalik_Stania Agnieszka, Data wytworzenia: 2018-01-02 13:09:00, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:09:11, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-26 13:09:41, Ostatnia zmiana: 2018-01-26 13:09:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 103