Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854805
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2018

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr SP1-021.11.2018 DYREKTORA SZKOŁY z dnia 01.09.2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli
  Z a r z ą d z e n i e nr Sp1-021.12.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 11.09.2018r w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji na wypadek pożaru osób przebywających na terenie szkoły
  ZARZĄDZENIE nr SP1.021.8.2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE z dnia 21 CZERWCA 2018 R. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2017/18.
  ZARZĄDZENIE NR SP1-021.03.2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE Z dnia 15 lutego 2018 r. W sprawie: powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przekazanie informacji o procedurach egzaminacyjnych
  Zarządzenie Nr SP1-021.1.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie