Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2713129
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2018 Wersja do druku

arządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Przedszkola Publicznego nr 2 w Pszczynie

Zarządzenie Nr 1/2018

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie

z dnia 3 stycznia 2018 r.

 

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom

Przedszkola Publicznego nr 2 w Pszczynie

 

 

       Na podstawie art. 130 § 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 poz.60,1930)

 

zarządza się, co następuje:

       § 1. Pracownikom Przedszkola Publicznego nr 2 w Pszczynie obniża się wymiar czasu pracy
o 8 godzin w miesiącu  styczniu   2018 r. w okresie od 4  stycznia 2018 r do 31 stycznia 2018 r.
za święto przypadające w sobotę – 6  stycznia 2018 r.

           

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Informację wytworzył: Barbara Worek, Data wytworzenia: 2018-01-03 09:44:52, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-08 09:45:09, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-08 09:45:33, Ostatnia zmiana: 2018-01-08 09:45:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 65