Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2866000
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2018

Artykuły
  Zarządzenie Nr 39/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Zarządzenie nr 37/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie
  Zarządzenie nr 36/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Żłobka Miejskiego w Pszczynie
  Zarządzenie nr 35/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie
  Zarządzenie nr 33/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Publicznego nr 21 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 31/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach
  Zarządzenie nr 30/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 29/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 28/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach
  Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle - Wielkiej
  Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące
  Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie
  Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
  Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
  Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (PZE) w Pszczynie.
  Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
  ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
  Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)
  Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w dziale księgowym w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji
  Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji