Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2710249
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku » Zarządzenia dyrektora » Zarzadzenia 2017

Artykuły
  ZARZĄDZENIE nr A / 12 /2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE nr A / 11 /2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  Zarządzenie nr A/9/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych; pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych
  Zarządzenie nr A/8/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 29 września 2017r. w sprawie: dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  Zarządzenie Nr A/7/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE nr A / 6 /2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: powołania zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE Nr A/5/2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  ZARZĄDZENIE Nr A/4/2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  ZARZĄDZENIE Nr .A/3/2017 Dyrektora Zespołu Szkolnego-Przedszkolnego w Piasku z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do SP10 uł
  ZARZĄDZENIE Nr .A/2/2017 Dyrektora Zespołu Szkolnego-Przedszkolnego w Piasku z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do PPP17
  Zarządzenie nr A/4/1/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 2 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku