Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934341
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach » Przetargi 2017 » Rozstrzygnięcia Wersja do druku

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg nieograniczony z dnia 07.12.2017r na realizację zadania pn. Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu obiadów w formie cateringu dla uczniów klas I - VIII w Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jankowicach w 2018r.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH

ul. BAZIOWA 17 , 43-215 JANKOWICE

tel. (32) 211 54 62

www.zsp_jankowice@pze-pszczyna.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

Przetarg nieograniczony z dnia 07.12.2017r  na realizację zadania pn.

 

Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu obiadów w formie cateringu dla uczniów klas I - VIII w Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

 w Jankowicach w 2018r.

 

 

CPV:     55321000-6 – usługi przygotowania posiłków

55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół

 

 

Kryterium oceny ofert: cena ryczałtowa brutto za całość  planowanych usług (39 750 szt. obiadów) oraz urozmaicenie jadłospisu dekadowego.

 

Liczba złożonych ofert: 4

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto za jednodniowe wyżywienie jednego ucznia

Cena ryczałtowa brutto za całość  planowanych usług (39 750 szt. Obiadów

Max 60 pkt)

Przykładowy jadłospis dekadowy

 

Max 40 pkt

Łączna liczba punktów

 

Max 100 pkt

1.

CATERMED S.A

ul. Ks. Siemaszki 15A

31-201 KRAKÓW

6,15

 

244 462,50

 

48,78 pkt

Dołączony do oferty

 

38,79 pkt

 

87,57 pkt

2.

 Usługi Cateringowe

P.U.P.H „Pietruszka”

Daria Bartosik

Ul. Kasztanowa 11E

43-227 Góra

 

4,94

 

196 365,00

Dołączony do oferty

 Oferta nie podlega ocenie. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z poźn zm.)

3.

„AUSTERIA „ Frydrych-Langer Sp. J.

ul. Męczenników Oświęcimskich 115

43-229 Ćwiklice

5,00

198 750,00

 

60,00 pkt

 

 

Dołączony do oferty

 

40,00 pkt

 

 

 

 

100,00 pkt

4.

Przedsiębiorstwo KOMPOL

SP. z o.o.

Ul. Gen Pułaskiego 4a/1-2

43-300 Bielsko-Biała

7,48

297 330,00

 

 

Dołączony do oferty

 

Oferta nie podlega ocenie. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z poźn zm.)

 

 

 

 

 

WYBRANA OFERTA:

 

„AUSTERIA „ Frydrych-Langer Sp. J.

ul. Męczenników Oświęcimskich 115

43-229 Ćwiklice

 

Cena ryczałtowa brutto za całość  planowanych usług (39 750 szt. obiadów) 198 750,00 zł

(słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100)

 

Wybrana oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy w kryteriach oceny ofert.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

Nr  624306-N-2017 z dnia 29.11.2017r.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Jankowicach

 

mgr Agnieszka Kowalik-Stania

Załączone dokumenty
  Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (680.9kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kowalik_Stania Agnieszka, Data wytworzenia: 2017-12-14 13:56:25, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:56:31, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-12-14 13:58:28, Ostatnia zmiana: 2017-12-22 07:02:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 174