Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » Rok 2017 » Rozstrzygnięcia Wersja do druku

OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ z dnia 08.12.2017 r. na usługę: "Ubezpieczenie jednostek budżetowych Gminy Pszczyna: Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pszczyński Zarząd Edukacji

43-230 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4

 

 

 

Nr sprawy: KZ/1/DAA/2017

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU  

ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

z dnia 08.12.2017 r.

 

 

na usługę: „Ubezpieczenie jednostek budżetowych Gminy Pszczyna: Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Pszczynie, Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie”
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

 

 

Dla zadania 1 wybrana została oferta:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena (w PLN)

Łączna punktacja

3

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 172

30 107,91

100,00 pkt

 

Pozostałe oferty dla zadania 1:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena (w PLN)

Łączna punktacja

1

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance     Group Oddział w Katowicach

40-286 Katowice, ul. Floriana 15

34 660,00

86,87 pkt

2

 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
 z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132

 Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188B

36 031,00

83,56 pkt

 

 

Dla zadania 2 wybrana została oferta:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena (w PLN)

Łączna punktacja

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188B

12 430,00

100,00 pkt

 

Pozostałe oferty dla zadania 2: brak

 

 

Dla zadania 3 wybrana została oferta:

 

Numer

oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena (w PLN)

Łączna
punktacja

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188B

22.753,00

100,00 pkt

 

Pozostałe oferty dla zadania 3: brak

 

 

 

 

                                                                                                                              Dyrektor

Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

 

                                                                                                                                Marian Grygier

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 14.12.2017 r.


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2017-12-08 07:26:36, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-12-14 07:26:52, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-12-14 07:27:42, Ostatnia zmiana: 2017-12-14 07:27:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 297