Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2866018
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łące » Zarządzenia » Zarządzenia 2017

Artykuły
  ZARZĄDZENIE nr 11/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące
  ZARZĄDZENIE nr 10/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie: wyznaczenia szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych
  ZARZĄDZENIE nr 9/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie: utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  ZARZĄDZENIE nr 8/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 30 października 2017r. w sprawie: wprowadzenia procedury dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łące
  ZARZĄDZENIE nr 7/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 27 października 2017r. w sprawie: powołania szkolnych komisji konkursowych
  ZARZĄDZENIE nr 6/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 23 października 2017r. w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące
  ZARZĄDZENIE nr 5/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 10 października 2017r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  ZARZĄDZENIE nr 8/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 30 października 2017r. w sprawie: wprowadzenia procedury dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łące
  ZARZĄDZENIE nr 4/2014/18 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 24 września 2017r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  ZARZĄDZENIE nr 3/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 18 września 2017r. w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  ZARZĄDZENIE nr 2/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 1 września 2017r. w sprawie: w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące.
  Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łące