Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858644
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 1 » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2016

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 28.11.2016r w sprawie klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 17/2016 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE Z DNIA 31.10.2016 R. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Na podstawie Rozporządzenia MENiS dnia 18.04.2002r. z późń. zm w sprawie organizacji roku szkolnego, &5 ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017
  ZARZĄDZENIE NR 15/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 09.09.2016r w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.
  Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie.
  Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 19.05.2016r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego.
  ZARZĄDZENIE NR 10/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 19.05.2016r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego.
  ZARZĄDZENIE NR 9/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 18.05.2016r w sprawie klasyfikacji rocznej, końcowej dla klas trzecich gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 8/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 31.03.2016r w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie-III Liceum Ogólnokształcące.
  ZARZĄDZENIE NR 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 17.03.2016r w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 21 marca 2016r. w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 08.03.2016r w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie- III Liceum Ogólnokształcące.
  ZARZĄDZENIE NR 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 08.03.2016r w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 z dnia 29 lutego 2016r. r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie w sprawie informacji o terminach rekrutacji
  ZARZĄDZENIE NR 3/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 11.02.2016r w sprawie powołania członków zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w raz z przewodniczącym do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016
  ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 08.02.2016r w sprawie realizacji godzin z art. 42 ust. 2 Kart Nauczyciela w roku szkolnym 2015/2016-II semestr w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 08.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"