Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862291
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 18 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2016

Artykuły
  Zarządzenie Nr SP 18-D.021.1.9.2016 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Pszczynie z dnia 14 października 2016 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.10.2016
  Zarządzenie Nr SP 18-D.021.1.8.2016 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 14 października 2016 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego oraz Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
  Zarządzenie Nr SP 18-D.021.1.7.2016 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Zarządzenie Nr SP 2- D.021.1.5.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr SP 18-D.021.1.4.2016 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 29 lutego 2016 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  Zarządzenie Nr SP 18-D.021.1.2.2016 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 12 lutego 2016 w sprawie ustalenia terminu rekolekcji wielkopostnych oraz organizacji pracy w tych dniach
  Zarządzenie Nr SP 18-D.021.1.2.2016 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie regulaminu skontrum w Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie W sprawie skontrum w bibliotece szkolnej
  Zarządzenie Nr SP 18-D.021.1.1.2016 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 4 stycznia 2016 w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie