Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862274
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 1 » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2017

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 24.11.2017r w sprawie klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 14/2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE Z DNIA 31.10.2017 R. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 10.10.2017 r w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 13 października 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:
  ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 20.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad ubierania się uczniów na zajęciach wychowania fizycznego w ZS nr 1.
  ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 20.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad ubierania się uczniów na terenie ZS nr 1.
  Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 07/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 19.05.2017r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, wyznaczenia jej przewodniczącego i określenia zadań tejże komisji.
  ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 19.05.2017r w sprawie klasyfikacji końcowej w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 05.05.2017 r w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 13 maja 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 04/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 18.04.2017r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, wyznaczenia jej przewodniczącego i określenia zadań tejże komisji.
  ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 28.03.2017r w sprawie klasyfikacji końcowej klas trzecich w roku szkolnym 2016/2017 w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR2/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 07.03.2017r w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków zespołu egzaminacyjnego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie- III Liceum Ogólnokształcące.
  ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dnia 01.02.2017r w sprawie powołania członków zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących wraz z przewodniczącym do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017