Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854938
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 12 w Studzionce » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2017

Artykuły
  Zarządzenie Nr XV A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr XIV A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr XIII A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr XII A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr XI A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr X A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 4 października 2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr IX A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  Zarządzenie Nr VIII A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 12 września 2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr VIIA/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr VI A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr V A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr IV A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 maja2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr III A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr IIA/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy I Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr I A/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce