Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854883
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 21 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2017

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 8/2017 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 21 IM. MISIA PUCHATKA W PSZCZYNIE Z DNIA 14 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE nr 7/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 6 listopada 2017 w sprawie: powołania zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie.
  ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie: wprowadzenia procedury dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Publicznym Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 5/2017 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 21 IM. MISIA PUCHATKA W PSZCZYNIE Z DNIA 3 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 4/2017 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 21 IM. MISIA PUCHATKA W PSZCZYNIE Z DNIA 23.10.2017 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE nr 2/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 31.08.2017 w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.
  ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 w Pszczynie z dnia 05.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej