Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862413
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 8 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2017

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR10/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie z dnia 02.11. 2017r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie z dnia. 31.10.2017r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych: środków trwałych pozostałych środków trwałych w używaniu ( wyposażenia) i zbiorów bibliotecznych w placówkach szkolnych, przedszkolach oraz świetlicy profilaktyczno- wychowawczej
  Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 11 października 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Przedszkola Publicznego nr 8
  ZARZĄDZENIE nr 7/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 02.09.2017r w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018, dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 5/2017. DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 W PSZCZYNIE z dnia 19. czerwca 2017r. w sprawie : powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Pani Olgi Pietraszczyk - nauczycielki zatrudnionej w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego rtykuł
  Zarządzenie Nr 4 /2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 16.05.2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE nr 3/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 06.04.2017r. w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi przedszkola w roku szkolnym 2016/2017r.
  ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 05.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 03.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie