Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865858
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2016

Artykuły
  Zarządzenie Nr A /15/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  Zarządzenie nr A/13/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych; pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych
  ZARZĄDZENIE nr A / 12 /2016 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 10 października 2016 r.
  Zarządzenie nr A/11/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 września 2016r w sprawie: dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2016/17 w Szkole Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  Zarządzenie nr A/10/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Zarządzenie Nr A/ 9/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia wychowawcy w klasie 3a w SP10 w ZSP w Piasku.
  Zarządzenie Nr A/ 8/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 1-3 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE nr A / 7 /2016 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 24 marca 2016 r.
  ZARZĄDZENIE Nr A/6/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w SP10 w ZSP w Piasku
  ZARZĄDZENIE Nr A/5/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w PP 17
  ZARZĄDZENIE nr A / 4 /2016 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 9 lutego 2016 r.
  ZARZĄDZENIE Nr A/2/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w SP10 w ZSP w Piasku
  Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  ZARZĄDZENIE Nr A/1/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w PP 17