Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2617076
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Publiczne Gimnazja » Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 31.10.2015 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  Zarządzenie NR 2/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 1/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie na rok szkolny 2015/2016