Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854799
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 19 w Brzeźce » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2016

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków szkolnej komisji do przeprowadzenia przedmiotowych konkursów z języka polskiego i matematyki
  Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie).
  Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania członków szkolnych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących
  Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy I
  ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych
  Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"