Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854803
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2016

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR XIIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 4 listopada 2016 w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Z A R Z Ą D Z E N I E NR XIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  Zarządzenie Nr XA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  Zarządzenie Nr IXA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 7 lipiec 2016 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr VIIIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Zarządzenie Nr VIIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr VIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr VA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  Zarządzenie Nr IVA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy I Szkoły Podstawowej w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr IIIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 12.02.2016r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  ZARZĄDZENIE NR IIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 8.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr IA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach