Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865941
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2016 » Profil nabywcy

Artykuły
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - przetarg nieograniczony z dnia 10.11.2016 r. na zadania pn.: Zadanie 1 - Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej nr 39 Zadanie 2 - Malowanie sali zajęć w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 25.10.2016 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :Przebudowa i rozbudowa Publicznego Gimnazjum nr 5 w Studzionce Etap I - Przebudowa pomieszczenia trenera z zapleczem na pomieszczenie ratownika z zapleczem i magazynem
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 25.10.2016 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Malowanie ścian i sufitów oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 43-200 Pszczyna ul. Katowicka 47
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 wymiana wewnętrznej ścianki aluminiowej z drzwiami w Szkole Podstawowej Nr 11 w Porębie.
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt.8 Pzp zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 28.09.2016 r. na zadania pn. : Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarkowie - etap - II
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt.8 Pzp zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 28.09.2016 r. na zadania pn. Zadanie 1 - Zagospodarowanie placu szkolnego - wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach Zadanie 2 - Remont ogrodzenia od strony południowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23.09.2016 r. na: Remont i odnowienie pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pszczynie przy ul. Narcyzów 30
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 01.09.2016 r. na: Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Ćwiklicach - wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach.
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.08.2016 r. na:Wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń i wykonaniem ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1.
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 10.08.2016 r. na: Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1, obejmujący budowę obiektów małej architektury i budowę ogrodzenia
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 18.07.2016 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Izolację ścian oraz remont drenażu opaskowego w Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Piasku
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 01.07..2016 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zadanie 1 - Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach przy ul.Pokoju 2 Zadanie 2 - Roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich 71 Zadanie 3 - Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach przy ul. A. Krzywoń 5 Zadanie 4 - Roboty malarskie w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 Zadanie 5 - Zabudowa obiektów małej architektury - oświetlenie terenu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jankowicach
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 17.06.2016 r. na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 16.06.2016 r. na : Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11 w Porębie przy ul. Świerczewskiego 8
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publi. w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp z dnia 06.06.2016 r. na : Remont kominów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym - Publiczne Przedszkole Nr 19 w Jankowicach przy ul. Kasztanowej
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publi. w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp z dnia 25.05.2016 r. na Modernizacja oświetlenia awaryjnego w SP nr 1 w Pszczynie i PP nr 19 w Jankowicach
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 19.05.2016 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zadanie osd 1 do 6
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 28.04.2016 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty malarskie i ogólnobudowlane w ZS nr 1, PP nr 21, ZS nr 2, SP nr 18 , ZSP w Łące i Studzienicach
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp z dnia 08.03.2016 r. na : Wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jankowicach prz
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publi. w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp z dnia 31.03.2016 r. Projekt ogródka zabawowego dla najmłodszych przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie przy ul. J.Kupca 1.
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publi. w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp z dnia 30.03.2016 r. Przegląd instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w pom. mokrych szkół i przedszkoli
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 22.03.2016 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowę tarasu w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp z dnia 08.03.2016 r. na : Projekt sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie