Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854811
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2016

Artykuły
  Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 24.10.2016r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 13/2016 DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 20.10.2016 ROKU. W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych : środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu ( wyposażenia ) i zbiorów bibliotecznych w placówkach szkolnych, przedszkolnych oraz w świetlicy profilaktyczno - wychowawczej.
  Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 20.10.2016 w sprawie: regulaminu organizacji wycieczek
  ZARZĄDZENIE nr 10/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 31.08.2016 w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017, dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  ZARZĄDZENIE NR 9/ 2016 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2016R. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 8 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 31.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 7/2016 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2016R.
  Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 22.06.2016r. "w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 21.06.2016 r. Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 26.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Na podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z
  Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 23 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 23.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" w Przedszkolu Publicznym Nr 7