Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2710182
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2016 » Rozstrzygnięcia

Artykuły
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dnia 10.11.2016 r. na zadania: Zadanie 1 - Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39 Zadanie 2 - Malowanie sali zajęć w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12 .
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : Malowanie ścian i sufitów oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 43-200 Pszczyna ul. Katowicka 47 z dnia: 25.10.2016 r.
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : Przebudowa i rozbudowa Publicznego Gimnazjum nr 5 w Studzionce Etap I - Przebudowa pomieszczenia trenera z zapleczem na pomieszczenie ratownika z zapleczem i magazynem z dnia: 25.10.2016 r.
  Ogłoszenie wyników zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 Pzp zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Wymiana wewnętrznej ścianki aluminiowej z drzwiami w Szkole Podstawowej Nr 11 w Porębie" z dnia 14.10.2016 r.
  Ogłoszenie wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.4 pkt 8 Pzp zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarkowie - etap - II z dnia 04.10.2016 r.
  Ogłoszenie wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.4 pkt 8 zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 28.09.2016 r. na zadania : Zadanie 1 - Zagospodarowanie placu szkolnego - wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach Zadanie 2 - Remont ogrodzenia od strony południowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na : Remont i odnowienie pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pszczynie przy ul. Narcyzów 30
  Ogłoszenie wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.4 pkt 8 zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 29.08.2016 r. na zadania: Wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń i wykonaniem ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1.
  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania przetargowego
  Zmiana ogłoszenia wyniku przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Pszczyna do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017" - cz. IV i V.
  Ogłoszenie wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.4 pkt 8 zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynieprzy ul. J. Kupca 1, obejmujący budowę obiektów małej architektury i budowę ogrodzenia
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dnia 21.07.2016 na: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Pszczyna do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017"
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dnia 18.07.2016 r. na : Izolację ścian oraz remont drenażu opaskowego w Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Piasku
  Ogłoszenie wyników zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie : Zadanie 1 - Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej. Zadanie 2 - Przebudowa drogi w zakresie utwardzenia terenu wzdłuż ul. Mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie .
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zadanie 1 - Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach przy ul.Pokoju 2 Zadanie 2 - Roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich 71 Zadanie 3 - Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach przy ul. A. Krzywoń 5 Zadanie 4 - Roboty malarskie w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 Zadanie 5 - Zabudowa obiektów małej architektury - oświetlenie terenu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jankowicach
  Ogłoszenie wyników zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
  Ogłoszenie wyników zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11 w Porębie przy ul. Świerczewskiego 8 z dnia 16.06.2016 r.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont kominów w Zespole Szkolno Przedszkolnym - Publiczne Przedszkole Nr 19 w Jankowicach przy ul. Kasztanowej 7 z dnia 06.06.2016 r.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na : Roboty malarskie i remontowe w 1. - ZSP w Wiśle Wielkiej , 2.- ZSP w Piasku , , 3 - SP nr 4 w Pszczynie . 4 - SP nr 12 w Studzionce , 5 - ZSP w Czarkowie , 6 - PG nr 4 w Pszczynie
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjno ewakuacyjnego dla korytarza na parterze w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1 Zadanie 2 - Modernizacja oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego w części istniejącego budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Jankowicach przy ul. Kasztanowej 7
  Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na :Zd 1 - Roboty rem-bud. w ZNr 1 w Pszczynie Zd. 2 - Roboty malarskie w P.P.21 Zd 3 - Roboty malarskie w ZS Nr 2 Zd.4 - Rob. rem-bud. w SP Nr 18 Zd 5 i Zd 6 - Rob malarskie w ZSPw Łące i Studzienicach
  Ogłoszenie wyników zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jankowicach przy ul. Baziowej 17.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: "Projekt ogródka zabawowego dla najmłodszych przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie przy ul. Jana Kupca 1".
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: "Przegląd instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach mokrych szkół i przedszkoli Gminy Pszczyna".
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na : Przebudowa tarasu w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Projekt sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie.
  OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ z dnia 07.03.2016r. na usługę; " UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI"
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Projekt adaptacji mieszkania (zmiana sposobu użytkowania) dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 14 w Studzionce z przebudową niektórych pomieszczeń w tym przedszkolu.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: „Czyszczenie oraz przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna”