Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2866008
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2016 » Ogłoszenia

Artykuły
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE na: Zadanie 1 - Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej nr 39 Zadanie 2 - Malowanie sali zajęć w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE na: Przebudowa i rozbudowa Publicznego Gimnazjum nr 5 w Studzionce Etap I - Przebudowa pomieszczenia trenera z zapleczem na pomieszczenie ratownika z zapleczem i magazynem
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE na: Malowanie ścian i sufitów oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietuw sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 43-200 Pszczyna ul. Katowicka 47
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Wymiana wewnętrznej ścianki aluminiowej z drzwiami w Szkole Podstawowej Nr 11 w Porębie.
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie - etap II
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1 - Zagospodarowanie placu szkolnego- wykonanie ogrodzenie z siatki na słupkach w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach Zadanie 2 - Remont ogrodzenia od strony południowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na : Remont i odnowienie pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pszczynie przy ul.Narcyzów 30
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach - wykonanie ogrodzenie z siatki na słupkach .
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń i wykonaniem ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie przy ul. J.Kupca 1 , obejmujący budowę obiektów małej architektury i budowę ogrodzenia
  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Kz- 4/DKK/261/261/4/2016/RU w trybie przetargu nieograniczonego na: Adaptację mieszkania ( zmiana sposobu użytkowania ) dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 14 w Studzionce z przebudową niektórych pomieszczeń w tym przedszkolu przy ul. Jedności 7.
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM " - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Pszczyna do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017"
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Izolacje ścian oraz remont drenażu opaskowego w Przedszkolu Publicznym nr 17 w Piasku
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Zadanie 1 - Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej. Zadanie 2 - Przebudowa drogi w zakresie utwardzenia terenu wzdłuż ul.Mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie .
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ZADANIE : Adaptacji mieszkania ( zmiana sposobu użytkowania ) dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 14 w Studzionce z przebudową niektórych pomieszczeń w tym przedszkolu przy ul. Jedności 7.
  Ogłośzenie o przetargu nieogramniczonym na :Zadanie 1 - Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach przy ul.Pokoju 2 Zadanie 2 - Roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich 71 Zadanie 3 - Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach przy ul. A. Krzywoń 5 Zadanie 4 - Roboty malarskie w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 Zadanie 5 - Zabudowa obiektów małej architektury - oświetlenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej , sanitarnej i elektrycznej .
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Adaptacji mieszkania ( zmiana sposobu użytkowania ) dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 14 w Studzionce z przebudową niektórych pomieszczeń w tym przedszkolu przy ul. Jedności 7.
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. Świerczewskiego 8
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont kominów w Zespole Szkolno Przedszkolnym - PP nr 19 w Jankowicach przy ul. Kasztanowej
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Modernizacja oświetlenia w SP nr 1 w Pszczynie . Zadanie 2 - Modernizacja oświetlenia w PP nr 19 w Jankowicach .
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Zd. 1 Rob. malarskie w ZSP w Wiśle W. Zd.2 Rob. rem-bud. w ZSP w Piasku . Zd.3 Rob. malarskie w SP nr 4. Zd 4. Rob. malarskie w SP nr 12. Zd.5 Rob. malarskie w SP2 i ZSP w Czarkowie. Zd. 6 Rob. malarskie w PG 4
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zd. 1 -Rob.budowlane w ZS nr 1. Zd. 2- Rob. malarskie w PP nr 21, Zd.3 - Rob. malorsko tynkarskie w ZS nr 2, Zd.4 -Rob. budowlane w SP nr 18 , Zd.5 -Rob. malarskie w ZSP w Łące, Zd 6 -Rob. malarskie w ZSP w Stud
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jankowicach przy ul. Baziowej 17
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Przegląd instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach mokrych
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Projekt ogródka zabawowego dla najmłodszych przy P.P. nr 8 w Pszczynie
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Przebudowa tarasu w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J.Kupca 1
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekt sali gimnastycznej z zapleczen socjalnym i łącznikiem do szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI" (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Czyszczenie oraz przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Projekt adaptacji mieszkania (zmiana sposobu użytkowania) dla potrzeb P. Przedszkola Nr 14 w Studzionce z przebudową niektórych pomieszczeń