Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862340
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 17/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  ZARZĄDZENIE nr A / 16 /2015 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci z orzeczenie
  Zarządzenie nr A/15/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych; pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych
  Zarządzenie nr A/14/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 września 2015r. w sprawie: dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2015/16 w Szkole Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE nr A / 13 /2015 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i oordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci z orzeczeniem
  ZARZĄDZENIE nr A / 12 /2015 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 1 września 2015 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku z orzeczeniem
  Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie skontrum zbiorów biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  Zarządzenie A/ 9/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
  Zarządzenie A/ 8/2015 Dyrektora Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 5 czerwca 2015 r.w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku Polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do p
  Zarządzenie A/ 7/2015 Dyrektora Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku Polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do prze
  Zarządzenie Nr A/ 6 /2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  Zarządzenie Nr A/5/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE Nr A/4/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w SP10 w Piasku
  ZARZĄDZENIE Nr A/3/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w PP 17
  ZARZĄDZENIE nr A / 2 /2015r.DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom
  Zarządzenie Nr A/ 1 /2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowa