Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865869
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 10 w Ćwiklicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 01.09.2015 w sprawie: utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi przedszkola
  ZARZĄDZENIE NR 6/2015 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ĆWIKLICACH Z DNIA 30 X 2015 w sprawie: przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
  Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach z dnia 19.05.2015 w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Ćwiklicach
  ZARZĄDZENIE Nr 3 / 2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 06.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 06.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 1 / 2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 06.02.2015 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupe