Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854854
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015 Wersja do druku

Nowy artykuł

 

                                            Zarządzenia Dyrektora 2015

Zarządzenie nr 1/2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego  nr 4 w Pszczynie z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie:  wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pszczynie

 Zarządzenie Nr 2/2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr  4  w Pszczynie

z dnia 6 lutego 2015

w sprawie: terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2015/2016 w Przedszkolu Publicznym nr 4  w Pszczynie.

Zarządzenie Nr 3/2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr  4  w Pszczynie

z dnia 13 marca 2015

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 4/2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr  4  w Pszczynie

z dnia 19 maja 2015

w sprawie: wprowadzenia  uzupełnień  do zasad polityki rachunkowości

w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pszczynie

Zarządzenie Nr 5/2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr  4  w Pszczynie

z dnia 22 czerwca 2015

w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom

Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie

Zarządzenie Nr 6/2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr  4  w Pszczynie

z dnia 17  sierpnia 2015

w sprawie: wprowadzenia Polityki  bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania

                       systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu

                       informatycznego i w sposób ręczny w  Przedszkolu Publicznym nr 4

                      w Pszczynie

 

 

Zarządzenie Nr 7/2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie

z dnia 31.08. 2015

w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi przedszkola

Zarządzenie Nr 8/2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie

z dnia 03.11. 2015

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych: środków trwałych, pozostałych  środków trwałych w używaniu (wyposażeniu) i zbiorów bibliotecznych w placówkach szkolnych, przedszkolnych oraz świetlicy profilaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Barbara Worek, Data wytworzenia: 2016-01-25 08:49:25, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-01-25 08:49:27, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-01-25 08:52:30, Ostatnia zmiana: 2016-01-25 08:52:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 318