Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865871
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2016

Artykuły
  Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  ZARZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI Z DNIA 28.10.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 j.t.)
  Zarządzenie Nr 8/ 2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.07.2016 r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej
  Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 24.06.2016r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE).
  Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 21.06.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie ustanowienia kodeksu etyki pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli okumentów finansowo-księgowych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)
  Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ostępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)
  Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)