Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862394
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 12 w Studzionce » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr XIII A /2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób ręczny w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr XII A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie XI A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 25 września 2015 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
  Zarządzenie Nr X A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 1 września 2015 r.
  Zarządzenie Nr IX A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12
  Zarządzenie Nr VIIIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12
  Zarządzenie Nr VII A /2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  Zarządzenie Nr VI A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr VA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr IV A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr III A/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 2 marca 2015 r.
  ZARZĄDZENIE Nr II A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 27.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  ZARZĄDZENIE NR I A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce na rok szkolny 2015/2016.