Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854886
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśle Wielkiej » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  ZARZĄDZENIE NR 12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 22.09.2015 r. w sprawie powołania zespołów nauczycielskich na rok szkolny 2015-2016
  ZARZĄDZENIE NR 11/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 22.09.2015r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2015-2016
  Zarządzenie Nr 10 /2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 02.07.2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej
  Zarządzenie Nr 9 /2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 30.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatyczneg
  Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 19.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości
  ZARZĄDZENIE Nr 7/ 2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 20.02.2015 r. w sprawie udostępnienia pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnien
  ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Wiśle Wielkiej z dnia 02.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 06.02.2015 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania
  Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 16.01.2015 r. w sprawie procedury identyfikacji, analizy i określenia reakcji na ryzyko
  Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 15.01.2015 r. w sprawie procedury badania stanu kontroli zarządczej
  Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 7 stycznia 2015 r. W sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej