Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862280
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr XVIA/2O15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów, regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
  Zarządzenie Nr XVA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  ZARZĄDZENIE NR XIVA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr7 w Ćwiklicach z dnia 23 października 2015 w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Z A R Z Ą D Z E N I E NR XIIIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  Zarządzenie Nr XIIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 15 września 2015 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szk
  Zarządzenie Nr XIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 7 września 2015 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podst
  Zarządzenie Nr XA /2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 7 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  ZARZĄDZENIE Nr IX /2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 17 w Ćwiklicach dziennika elektronicznego.
  Zarządzenie Nr VIIIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr VIIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 19 maja 2015r w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole
  Zarządzenie Nr VIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  ZARZĄDZENIE Nr VA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 27.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  ZARZĄDZENIE NR IVA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach
  ZARZĄDZENIE Nr IIIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego
  Zarządzenie Nr IIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz te
  Zarządzenie Nr IA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoł