Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862407
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  ZARZĄDZENIE nr 11 /10/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 29.10.2015 r.
  ZARZĄDZENIE NR 10/10/2015r. DYREKTORA mgr Witolda W i k t o r c z y k a z dnia 29.10.2015 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składnik majątkowych
  Z a r z ą d z e n i e nr 9/10/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 19.10.2015r w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji osób przebywających na terenie szkoły
  ZARZĄDZENIE NR 8/09/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W Pszczynie z dnia 10.09.2015r.
  ZARZĄDZENIE NR 7/09/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZCZYNIE z dnia 01.09.2015r
  ZARZĄDZENIE NR 6/08/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2015r.
  Zarządzenie Nr 5/06/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 22 czerwca 2015 r.w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 4/05/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 18.05.2015 r w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 09.02.2015r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 2/02/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 03.02.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  ZARZĄDZENIE Nr 1 a /02/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 03.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 1/02/2015 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 02.02.2015 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupeł