Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862298
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rudołtowicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 14A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów, regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
  Zarządzenie Nr 13A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
  Zarządzenie Nr 12A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników obsługi i administracji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
  Zarządzenie nr 11A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie)
  Zarządzenie nr 10A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2015/2016
  Zarządzenie Nr 9A /2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  Zarządzenie Nr 8A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach dziennika elektronicznego.
  Zarządzenie Nr 7A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników obsługi i administracji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
  Zarządzenie Nr 6A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
  Zarządzenie Nr 5A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy I Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
  Zarządzenie Nr 4A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach na rok
  Zarządzenie Nr 3A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
  Zarządzenie Nr 2A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów p
  Zarządzenie nr 1A/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach z dnia 2 lutego 2015 r. W sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Wesz