Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862416
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 14 w Studzionce » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2015 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce z dnia 17.03.2015 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

 

Zarządzenie Nr 2/2015 

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce

z dnia 17.03.2015 r.

 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

 

 

Na podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce ,na rok szkolny 2015/2016, zwaną dalej „Komisją”
w składzie:

 

      Imię Nazwisko

1)     p.Teresa Dzida –przewodniczący

2)     p.Krystyna Krzempek

3)     p.Barbara Rajska

4)     p.Ewa Strządała

5)     p.Marcin Gonska-przedstawiciel Rady Rodzicow

 

 

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się p.Teresę Dzida .

 

§ 3. Zadania Komisji określa art. 20zb ust. 2, art. 20zc ust. 1-5 i ust. 7 wyżej cytowanej ustawy.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania  rekrutacyjnego  na rok szkolny 2015/2016.

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Sylwia Młocek

……………………………………….

                                                                                                      Podpis i pieczątka dyrektora Przedszkola

 


Informację wytworzył: Sylwia Młocek, Data wytworzenia: 2015-03-17 09:43:02, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2015-03-25 09:43:19, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2015-03-25 09:45:11, Ostatnia zmiana: 2015-03-25 09:45:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 411