Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858715
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 21 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 10 /2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, w Przedszkolu Publicznym Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 9 /2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 23.11.2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w P
  ZARZĄDZENIE NR 8/2015 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 21 IM. MISIA PUCHATKA W PSZCZYNIE Z DNIA 26.10.2015 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 7 /2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 16.06.2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka
  Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 19.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE nr 5/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 27.04.2015 r. w sprawie: procedury dopuszczenia do użytku programów nauczania i podręczników w PP 21 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE nr 4/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 31.03.2015
  ZARZĄDZENIE Nr 3/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 w Pszczynie z dnia 16.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 w Pszczynie z dnia 10.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 1 /2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie z dnia 06.02.2015 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz termi