Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854813
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 19 w Brzeźce » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie).
  Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 18 maja 2015 r.
  Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Na podstawie art. 36a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
  ZARZĄDZENIE Nr 8/ 2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania członków szkolnych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących
  ZARZĄDZENIE NR 5/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach na rok szkolny 2015/2016
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupeł
  Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie warunków korzystania z wydawalni posiłków, w tym wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach.