Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862286
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 15A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zarządzenie Nr 14A/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie z dnia 28 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 13A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  Zarządzenie Nr 12A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zarządzenie Nr 11A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 w Por
  Zarządzenie Nr 10A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
  Zarządzenie Nr 9A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zarządzenie Nr 8A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, instrukcji określającej sposób z
  Zarządzenie Nr 7A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zarządzenie Nr 6A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zarządzenie Nr 5A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  ZARZĄDZENIE NR 4A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie na rok szkolny 2015/2016
  Zarządzenie Nr 3A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zarządzenie Nr 2A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego
  Zarządzenie Nr 1A /2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie Z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupełniając