Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862267
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 11/2015 DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 27.10.2015 ROKU. W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych : środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu (
  ZARZĄDZENIE nr 10/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 01.09.2015 w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi przedszkola
  Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 1 września 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 8/ 2015 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2015R. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 7/2015 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 R.
  Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 19.05.2015 w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 13.03.2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 6 lutego 2015 r. "W sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 6 luty 2015 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminów postępowania uzupełn
  Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 2 lutego 2015 r. W sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowegow Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie