Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858839
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015

Artykuły
  Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 27 października 2015r. w sprawie powołania i zakresu obowiązków szkolnej komisji inwentaryzacyjnej
  ZARZĄDZENIE nr 12/2015 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIENICACH z dnia 28.10.2015r. w sprawie powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi Szkoły Podstawowej nr 16
  Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2015/16 w Szkole Podstawowej nr 16 w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminów szkolnych
  Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach
  ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Podstawowej nr 16 ZSP w Studzienicach
  ZARZĄDZENIE NR 5/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola Publicznego nr 18 w Studzienicach
  ZARZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIENICACH z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 18 oraz Regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoł
  Zarządzeni Nr 3/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach z dnia 6.02.2015r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjny
  Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach