Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858733
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2014 » Zarządzenia 2014

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 15/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2014/2015
  ZARZĄDZENIE NR 14/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa
  Zarządzenie Nr 13/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 12/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 27 października 2014 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych : środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu
  ZARZĄDZENIE Nr 11/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w
  Zarządzenie Nr 10/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  Zarządzenia nr 9/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  Zarządzenia nr 8/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 7/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczyn
  Zarządzenie Nr 6/ A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 5/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr1/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 03 lutego 2014 w sprawie
  ZARZĄDZENIE Nr 4/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej w SP 4
  ZARZĄDZENIE NR 3/A/ 2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia polityki antymobbingowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE Nr 2/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 1/A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie z dnia 03 lutego 2014r. w sprawie kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składnia dokumentów obo